O Jorkšírském teriéru:

Jorkšírský teriér byl uznán v anglickém Kennel Clubu jako samostatné plemeno roku 1886. V roce 1898 byl založen Yorkshire Terrier Club. Následoval mohutný rozvoj plemene a neuvěřitelná jeho popularita. Postupem doby se ze psa loveckého, užívaného též k lovení myší, krys a dalších hlodavců, případně hlídacího stal pes společenský. Celý jeho vzhled se postupem času měnil, ale nezměnila se téměř jeho povaha. Pravý terrierský temperament , pohyblivost a veselost, to vše zůstalo zachováno. Právě pro tyto vlastnosti se stal Yorkshire Terrier společníkem a průvodcem dnešního člověka.

Právem se o něm říká: "Malý vzrůstem, velký duchem" - Je sebejistý, učenlivý, odvážný, pohotový i přítulný pes. Obliba yorkshire terriéra vzrůstala nejen v zemi jehopůvodu - Anglii (hrabství Yorkshire), ale i v Evropě a USA. V České republice se začíná toto plemeno rychle rozšiřovat. V průběhu let se začal objevovat na výstavách. I zde zaujal svou ideální povahou, nepatrnou velikostí i celkovým vzhledem. Začal se brzy těšit mimořádné pozornosti návštěvníků výstav, takže o budoucnost se určitě nemusí bát ...

Yorkshire terrier was confirmed in english "Kennel Club" as a separeted breed by 1886. In 1898 was created Yorkshire Terrier Club. Fallowed with huge expansion, unbelievable favour and big popularity.By the years Yorkshire evolved from small hound , used to catching mouses , rats and other tiny critters, eventually guarding dog into fine sociable dog. All his look has changed by the time, however his nature rather didn't change. The true yorkshire's temperament, movement and hilarity that all hold the line to these years. Just for these abilities or better characteristic becameYorkshire terrier best friend and companion for modern man.

Rightly we can say: "Small growed, but with big geist!" Yorkshire is confident, teachable, brave, prompt and snuggling dog. Liking for Yorkshire were increasing not onlz in his domicile of origin - Great Britain (county York), byr in Europe and USA too. In the Czech Republicisthis breed begining to broaden very fast. Yorkshires are appearing in shows in bigger count to date. Even in Czech Republic he took up his ideal nature, slight size and general futures. He became qucikly in center of attention show's visitors, so we have not to worry about his future...

FCI - Standard
YORKSHIRE TERRIER
YORKŠÍRSKÝ TERIÉR


Překlad do francouzštiny:

prof. Raymond Triquet

Překlad z francouzštiny:

Helena Dvořáková

Země původu:

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:

26.03.2009

VYUŽITÍ:

společenský teriér

KLASIFIKACE F.C.I.:

Skupina 3 - Teriéři
Sekce 4 - Společenští teriéři
bez pracovní zkoušky

CELKOVÝ VZHLED:

Teriér s dlouhou srstí, jenž srst splývá naprosto rovně a stejnoměrně po obou stranách a je rozdělena pěšinkou od nosu až po špičku ocasu. Je velmi kompaktní a uhlazený, velmi vzpřímeného držení, budí dojem důležitosti. Celkový obrys těla budí dojem statného těla vyvážených proporcí.

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT:

Ostražitý, živý a inteligentní společenský teriér. Je plný elánu, má vyrovnanou povahu.

HLAVA - mozková partie:

Mozkovna: Spíše malá a plochá, ne příliš zdůrazněná ani kulatá.

HLAVA - obličejová partie:

Nosní houba: Černá

Čenichová partie: Není příliš dlouhá

Čelisti / zuby: Dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus, tj. horní zuby těsně překrývají zuby spodní a jsou kolmo vsazené do čelistí. Zuby jsou dobře rozmístěné, čelisti jsou stejně dlouhé.

Oči: Střední, tmavé, zářivé; vyjadřují živou inteligenci, posazené tak, že hledí přímo vpřed. Nevystupují. Okraje očních víček jsou tmavé.

Uši: Malé, tvaru V, nesené vztyčené, ne příliš daleko od sebe nasazené, pokryté krátkou srstí; jejich zbarvení je stejnoměrné, intenzivně tříslové.

KRK:

Dobré délky

TRUP:

Kompaktní

Hřbet: rovný

Bedra: pevná

Žebra: středně klenutá

OCAS:

Dříve bylo obvyklé jej kupírovat.

Kupírovaný
- Střední délky, s bohatou srstí, tmavší barvy než zbytek těla, zvláště na jeho konci. Nesen je poněkud výše než hřbetní linie.

Nekupírovaný
- Bohatě osrstěný, tmavší modré barvy než zbytek těla, zvláště na konci. Je nesen poněkud výše, než je hřbetní linie. Co nejrovnější. Jeho délka musí harmonicky ladit s celkem.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: Běhy jsou rovné, bohatě osrstěné srstí zlatě tříslové barvy, která je poněkud světlejší na konci než u kořínků; tříslová barva nepřesahuje na hrudních končetinách nad lokty.

Lopatky: Správně šikmo uložené.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Běhy při pohledu zezadu jsou zcela rovné, s mírně zaúhleným hleznem. Jsou bohatě osrstěné srstí zlatě tříslové barvy, která je poněkud světlejší na konci, než u kořínků; tříslová barva nepřesahuje na pánevních končetinách nad kolena.

TLAPY: Kulaté. Drápy jsou černé.

CHODY / POHYB:

Pohyb prostorný s vydatným posunem. Oba páry končetin se pohybují přímo dopředu v ose těla. Hřbetní linie zůstává v pohybu rovná.

OSRSTĚNÍ:

SRST: Na trupu středně dlouhá, dokonale rovná (není zvlněná), je hladká; jemné hedvábné textury, nepůsobí dojmem vlny. Srst na hlavě je dlouhá, intenzivního zlatě tříslového odstínu, zbarvení je nejvýraznější po stranách hlavy, v místě nasazení uší a na čenichu, kde musí být velmi dlouhá. Tříslové zbarvení hlavy nesmí dosahovat na krk. V tříslově zbarvených plochách nesmí být v žádném případě přimíchány tmavé či černé chlupy.

BARVA: Tmavě ocelově modrá (ne stříbřitě modrá), dosahující od týlního hrbolu ke kořeni ocasu, nikdy není smíchaná se žlutými, bronzovými ani tmavými chlupy. Srst na hrudi je intenzivně tříslová a lesklá. Veškerá tříslová srst je tmavší u kořínků než uprostřed a nejsvětlejší je na konci.

HMOTNOST:

Hmotnost do 3,1 kg (7 lbs)

VADY:

Každá odchylka od výše uvedného textu se musí posuzovat jako vada, která musí být penalizována v závislosti na její závažnosti a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka:

Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

(c) yorkterrier.com, design by metacom